zlokalizowany wyciek pozwalajacy na rozpoczęcie osuszania budynków