18.03.2024

Udział w ogólnopolskiej konferencji firm osuszających.

Wzięliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji firm osuszających, która odbyła się w dniu 14 marca 2024.

Na spotkaniu tym po omawiane były między innymi aktualne trendy w branży osuszania, procesy likwidacji szkód po zalaniach we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz zasady zdrowej konkurencji na rynku.
Dodatkowo zaprezentowane zostały nowe rozwiązania oraz urządzenia topowych firm związanych lokalizacją wycieków, osuszaniem budynków czy też pomiarami wilgotności.