Specjalistyczne osuszanie zalanego budynku Politechniki Gdańskiej.