Ozonowanie po pożarze piwnic znajdujących się w Gdyni.