Ozonowanie pomieszczeń Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.