pomiary wilgotności przeprowadzone w celu lokalizacji wycieku