Nieszczelność instalacji kanalizacyjnej doprowadziła do zalania stropu

Nieszczelność instalacji kanalizacyjnej doprowadziła do zalania stropu.